Zamknij

Aby zagłosować musisz podać swój e-mail i hasło

E-mail:
Hasło:

ZŁOTY LEW PODKARPACKI

TVP S. A. Oddział w Rzeszowie ustanowiła nagrodę „Złotego Lwa Podkarpackiego”. Ma być najbardziej prestiżowym wyróżnieniem na Podkarpaciu promującym postawy osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem, przedsiębiorczością i konsekwencją działania w pokonywaniu trudności i barier oraz przełamywaniu schematów myślenia zmieniają oblicze Podkarpacia i Polski. Ma wspierać, doceniać i promować osoby, które aktywnie, skutecznie i z poszanowaniem zasad etyki przyczyniają się do rozwoju województwa.

Pomysł ustanowienia tej nagrody poparł marszałek podkarpacki, Mirosław Karapyta. Wsparli też podkarpaccy działacze gospodarczy, rektorzy wyższych uczelni, wybitni naukowcy, ludzie kultury i inne autorytety.

Dyrektor-Redaktor Naczelny TVP Rzeszów, Włodzimierz Rudolf informuje, że nazwa nagrody nawiązuje do herbu województwa podkarpackiego, na którym oprócz ukoronowanego srebrnego gryfa w polu czerwonym, który był herbem ziemi i województwa bełskiego oraz srebrnego krzyża kawalerskiego, znajduje się ukoronowany złoty lew w polu błękitnym, który był herbem dawnego województwa lwowskiego. Twórcą statuetki „Złotego Lwa Podkarpackiego” i logo nagrody jest znany artysta sanocki, Adam Przybysz. Wręczenie nagród planuje się 18 maja na uroczystej gali w Rzeszowie.

TVP Rzeszów postanowiła oprzeć medialna współpracę o czasopisma lokalne: „Echo Rzeszowa”, „Korso”, „Korso Kolbuszowskie”, „Nasz Dom Rzeszów”, „Nowe Podkarpacie”, „Obserwator Lokalny”, „Sztafeta” i „Życie Podkarpackie”. Wszystkie wymienione tytuły będą miały również - oprócz innych podmiotów - prawo zgłaszać swych kandydatów do statuetki „Złotego Lwa Podkarpackiego”.

Z regulaminu można się dowiedzieć, że nagroda ma odzwierciedlać hart i siłę ducha, moc działania, wolę odnoszenia sukcesów, majestat, dumę, zwycięstwo, płodność, męstwo, siłę, triumf, odwagę, ruchliwość, przedsiębiorczość, przełamywania barier dotychczas uważanych za niemożliwe do pokonania i schematów myślenia oraz potęgę światła i słowa. Lew jest symbolem w wielu kulturach jest symbolem słońca i ognia. Skrzydlaty - uosabia św. Marka. W chrześcijaństwie – zmartwychwstania. W herbach był zarezerwowany dla książąt, króli i cesarzy.

Nagroda w formie statuetki złotego lwa podkarpackiego, ma mięć charakter prestiżowy i honorowy.. Będzie przyznawana przez kapitułę w 3 kategoriach: osobowość roku, osiągnięcia gospodarcze i naukowe. Co roku, za rok poprzedni.

Głos na własnego, niezależnego od decyzji kapituły, „Złotego Lwa Podkarpackiego” będą mogli oddać również widzowie, czytelnicy i internauci poprzez głosowanie na stronie na stronie www.tvp.pl/rzeszow lub na kuponach zamieszczonych w czasopismach lokalnych: „Echo Rzeszowa”, „Korso”, „Korso Kolbuszowskie”, „Nasz Dom Rzeszów”, „Nowe Podkarpacie”, „Obserwator Lokalny”, „Sztafeta” i „Życie Podkarpackie”.

Na członków kapituły zgłoszone zostały osoby o uznanym autorytecie społecznym, naukowym, gospodarczym, kulturalnym, sportowym itp. Wśród nich znajdują się m.in. znaleźć rektorzy i profesorowie wyższych uczelni.

Kapituła przy przyznaniu nagrody w każdej kategorii Złotego Lwa Podkarpackiego ma m.in. kierować się. następującymi przesłankami:
  • znaczenie i rola osiągnięć kandydata dla rozwoju cywilizacyjnego, naukowego, gospodarczego i kulturowego Podkarpacia i Polski
  • przełamywanie schematów postaw, działania i myślenia na rzecz zmiany oblicza Podkarpacia i Polski
  • innowacyjność przedsięwzięć
  • waga, znaczenie i korzyści z odniesionych sukcesów dla Podkarpacia i Polski
  • wpływ na poziom życia
  • zakres i trwałość dokonywanych przedsięwzięć i działalności oraz znaczenie społeczne, gospodarcze i kulturowe dla rozwoju Podkarpacia i Polski
  • działalność z poszanowaniem etyki i prawa
  • promocja pożądanych postaw

Wszystko wskazuje na to, że Złoty Lew Podkarpacki stanie się jedną z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych na Podkarpaciu.

Jan Dubiel

www.zlotylewpodkarpacki.pl  2012 ©